Léčba hematoonkologických onemocnění na Slovensku v číslech

Hematoonkologická onemocnění, mezi než patří mnohočetný myelom, představují až 7 % všech případů nádorových onemocnění na Slovensku. Následující údaje vůbec poprvé přinášejí informace o finanční náročnosti zdravotní péče od okamžiku stanovení diagnózy až do doby úmrtí pacienta.

KOMPLEXNÍ ROZBOR NÁKLADŮ

První analýza nákladů na zdravotní péči u hematoonkologických pacientů byla na Slovensku zveřejněna v roce 2017, pokrývala ovšem pouze období prvních 12 měsíců léčby. Aktuální rozbor nákladů vychází z údajů slovenské Všeobecné zdravotní pojišťovny, Institutu zdravotní politiky a Sociální pojišťovny a vyčísluje celkové náklady včetně ekonomických dopadů souvisejících s pracovní neschopností.

KALKULACE PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Celkové náklady na léčbu jednoho pacienta s mnohočetným myelomem dosahují 409 071 eur. Přímé náklady na péči od stanovení diagnózy až po úmrtí pacienta činí 261 475 eur, nepřímé náklady státu dosahují výše 147 596 eur. Ztráta produktivity práce v důsledku předčasného úmrtí je v rámci nepřímých nákladů vyčíslena na 127 611 eur. Mnohočetný myelom postihuje zejména muže ve věku 51 až 75 let, průměrný věk pacienta je 63 let. Pacienti s touto diagnózou žijí v průměru 4 roky od stanovení diagnózy.

(pak)

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2018_09/Kolko_stoji_rakovina_krvi__Pozname_skutocne_naklady_na_liecbu_jedneho_pacienta.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&.

K zobrazení tohoto obsahu se musíte přihlásit.

Nemáte-li účet, zaregistrujte se, prosím.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zněni pozdějších pfedpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky