Digitální KAK

Tento jindy kamenný kongres je nyní v digitalizované podobě!  Kongres poběží plných 10 dní a můžete se těšit na mezinárodní odbornou účast. Kongres Koagulace a krvácení 2020 nemůže být letos kvůli současné epidemiologické situaci uspořádán ve standardním kamenném formátu. O cenné informace a novinky nicméně nepřijdete:

Detail události

Připravovaná Sympozia

K zobrazení tohoto obsahu se musíte přihlásit.

Nemáte-li účet, zaregistrujte se, prosím.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zněni pozdějších pfedpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky