TTP v roce 2020

Přednáška MUDr. Jaromíra Gumulce, Ph.D. na téma TTP v roce 2020

Obsah sympozia

Připravovaná Sympozia

Součástí sympozia je i catering box, který vám přijde na níže uvedenou adresu. Prosíme o vyplnění následujících údajů.

K zobrazení tohoto obsahu se musíte přihlásit.

Nemáte-li účet, zaregistrujte se, prosím.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zněni pozdějších pfedpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky